Valpguide

Valpguide

Kan valpen hälsa på andra hundar när den är kopplad?

En stor del av vår hundpopulation lever i städer och tätorter, där hundarna i huvudsak måste hållas kopplade utomhus. Man stöter dagligen på mängder av hundkompisar på de livligaste gatupartierna. En del hundar rusar snabbt förbi- andra stannar till och hälsar på alla fastän de är kopplade. Vilket är det bästa sättet att agera? Båda har sina fördelar: möte med vänligt sinnade kompisar ger mervärde till såväl hundens som ägarens liv, medan att gå förbi andra utan undantag är en tydlig metod där motion och sniffande är promenadens huvudsyfte. Hur som helst måste man alltid lära valpen färdigheterna som krävs för att gå förbi någon.

Det är särskilt nyttigt att lära båda tillvägagångssätten till hundar som bor i städer. Med hjälp av kommandoord och godbitar går man förbi eller så hälsar man på hundkompisen som man möter - du som ägare bestämmer.

Artig möteskod

Det är av yttersta vikt att valpägaren alltid kommer ihåg att fråga ägaren till den hund som man möter om lov innan man låter sin egen valp gå fram till den andra hunden. Varje pälskling är sin egen personlighet. Alla hundar gillar inte nödvändigtvis andra hundar. Många husdjur har under sin livstid samlat på sig dåliga erfarenheter av andra hundar och kan därför vara lite osäkra eller rädda i mötessituationer – även om den andra individen bara är en valp. Då måste man respektera hundens utrymmesbehov och vilja att gå förbi. På det här sättet skyddar du även din egen valp. Dessutom kan den överivriga valp ni möter precis vara mitt uppe i att träna på att gå förbi någon - då stör ni träningen om ni går fram utan att fråga ägaren. Många gånger vill också ägare av sjuka hundar, tikar som löper och äldre hundar undvika möten. Uppmärksamma med andra ord olika hundindivider samt deras situationer och fråga alltid ägaren om lov att hälsa på hunden innan du låter din valp gå fram till någon.