Pressmeddelande Arken Zoo

Uppdatering Arken Zoo 2023-11-16

Musti Group: Höga koncentrationer av glykoalkaloider i utländska potatisflingor bekräftad som orsak till att husdjur insjuknat. 

Under de senaste två veckorna har vi arbetat i nära samarbete med den finska livsmedelsmyndigheten, veterinärer och leverantörer för att fastställa orsaken till den oönskade reaktioner hos vissa husdjur.

Den nyligen externt genomförda laboratorieanalysen har nu bekräftat att anledningen till att husdjur insjuknar är den höga koncentrationen av glykoalkaloider som funnits i utländska potatisflingor. Tester har utförts både på råvaran och färdig produkt, vilket avslöjade förhöjda nivåer av glykoalkaloider i båda fallen. Potatis utgör en betydande del av receptet i vår produkt "SMAAK Adult Grain-Free Fish för hundar", där glykoalkaloidnivån var förhöjd. Vi har använt dessa potatisflingor i två av våra produkter. Förra veckan tog vi bort dessa produkter från försäljningen helt och avslutade produktionen.

Efter en lista sammansatt tillsammans med den finska livsmedelsmyndigheten utförde vi även tester för att undersöka potentiella mikrobiologiska orsaker till de rapporterade symptomen. Proverna visade inga tecken på kontamination.

Den finska livsmedelsmyndigheten fortsätter de officiella undersökningarna och vi samarbetar aktivt med dem tills de återstående laboratorietesterna är avslutade.

"Vi ber om ursäkt till alla våra kunder, men särskilt till dem vars husdjur har upplevt hälsoproblem. Detta borde aldrig ha inträffat och vi kommer att göra allt vi kan för att återställa våra kunders förtroende. Detta är också en väckarklocka för hela foderindustrin, vi borde alla driva på för etablerade gränsvärden tillsammans med de europeiska livsmedelsmyndigheterna inom EU. Endast då kan vi säkerställa att detta aldrig händer igen", säger David Rönnberg, VD för Musti Group.

Glykoalkaloider har idag inga etablerade gränsvärden inom EU. Det är därför europeiska leverantörer inte mäter värden för varje parti. I framtiden kommer vi att mäta glykoalkaloidnivåerna i varje parti i vår egna produktion och vi har också avslutat vårt samarbete med den berörda leverantören. Vi kommer, som tidigare kommunicerats, också att ersätta våra kunder för de veterinärkostnader som har uppstått som en konsekvens av detta. Kunden kan hitta ytterligare instruktioner för att söka ersättning på vår webbplats. 

Uppdatering Arken Zoo 2023-11-09

Vi har tidigare gått ut och informerat om att det inkommit klagomål kopplat till hundfodret SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk och kattfodret SMAAK Cat Adult Grain Free Kyckling där hundar och katter uppvisat olika sjukdomssymptom. Samtliga ärenden som kommit in har kopplats till samma tillverkningsparti, och dessa tillverkningspartier togs bort från försäljning tidigare i veckan.

Som en försiktighetsåtgärd har Arken Zoo tagit bort två spannmålsfria produktpartier oberoende bäst före datum från försäljning både i våra butiker samt online.

Produkterpartierna som berörs är:

  • SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk 2 kg och 10 kg
  • SMAAK Cat Adult Grain Free Kyckling 1,5 kg och 7 kg

Om du köpt någon av produkterna i fråga och känner oro kan du returnera produkten. Produkterna kan returneras utan originalförpackning eller kvitto.

Reklamationsanvisningar för kunder som har köpt de ifrågavarande produktpartierna på vår webbplats: https://www.arkenzoo.se/kopvillkor

Vår kundtjänst är tillgänglig måndag till fredag kl. 9-16. Du når oss på kundtjanst@arkenzoo.se alt. telefonnummer 010-4906255.

Uppdatering Arken Zoo 2023-11-08

Musti Group: Utländska potatisflingor som förekommit i två spannmålsfria produkter, betraktas som en möjlig orsak till sjukdomsfallen hos husdjur. Som en försiktighetsåtgärd har Musti Group återkallat de aktuella produkterna från försäljning i Finland, Sverige och Norge

Förra veckan återkallade Musti Group produkten SMAAK Sensitiv fisk spannmålsfritt hundfoder från försäljning. Merparten av det produktpartiet som återkallades förra veckan stoppades i butiker och lager. Före återkallelsen såldes 1 400 säckar, av vilka merparten såldes i Finland. Vissa av dessa säckar kan ha påverkats.

”Baserat på symptomen hos de berörda hundarna och ingredienserna i fodret är det mycket möjligt att det är fråga om glykoalkaloidförgiftning. Våra experter har kommit fram till att orsaken kan vara den höga halten av glykoalkaloider i ett parti av potatisflingorna som importerats från utlandet. Det finns inga gränsvärden för glykoalkaloider i foder i EU. Det är därför som europeiska leverantörer inte mäter värden för varje parti. I framtiden kommer vi själva att mäta glykoalkaloidhalten för varje parti vid vår fabrik”, kommenterar Musti Groups VD David Rönnberg och fortsätter:

“Utländska parti av potatisflingor har endast använts i två av våra recept, och vi vill undvika alla risker medan vi väntar på resultaten av laboratorieundersökningarna. Därför har vi som en försiktighetsåtgärd beslutat att återkalla dessa produktpartier", säger VD David Rönnberg.

Som en försiktighetsåtgärd återkallar bolaget följande två spannmålsfria produktpartier:

  • SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk 2 kg och 10 kg  Bäst Före-datum 12/04/2025, 13/04/2025
  • SMAAK Cat Adult Grain Free Kyckling 1,5 kg och 7 kg Bäst Före-datum 19/04/2025

Merparten av dessa produkter har stoppats i butiker och lager före försäljning.

Musti Group kommer omedelbart att intensifiera sin egenkontroll vid fabriken i Lundo och har också slutat beställa från tillverkaren av de ifrågavarande potatisflingorna. Dessutom har Musti Group informerat sitt kundföretag, vars ena produktionsparti kan ha kontaminerats av de ifrågavarande potatisflingorna.

"Jag vill be om ursäkt från djupet av mitt hjärta till våra kunder och särskilt till de sjuka husdjurens ägare som har påverkats av dessa två produkter. Detta borde aldrig få hända. Det är självklart att vi ersätter veterinärkostnaderna som gäller dessa produktpartier. Vi återkommer med anvisningar till denna viktiga fråga så snart som möjligt", säger Rönnberg.

Produktpartier som återkallats från försäljning idag 7.11:

SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk 2 kg med Bäst Före-datum 12.04.2025, 13.04.2025
SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk 10 kg med Bäst Före-datum 12.04.2025, 13.04.2025                                                 

SMAAK Cat Adult Grain Free Kyckling 1,5 kg med Bäst Före-datum 19.04.2025
SMAAK Cat Adult Grain Free Kyckling 7 kg med Bäst Före-datum19.04.2025

Produktpartier som återkallades från försäljning förra veckan:

SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk 10 kg med Bäst Före-datum 4.4.2025
SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk 10 kg med Bäst Före-datum 3.4.2025
SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk 2 kg med Bäst Före-datum 4.4.2025
SMAAK Dog Adult Grain Free Sensitive Fisk 2 kg med Bäst Före-datum 3.4.2025

Reklamationsanvisningar för kunder som har köpt de ifrågavarande produktpartierna på vår webbplats: https://www.arkenzoo.se/kopvillkor

Vår kundtjänst är tillgänglig måndag till fredag kl. 9-16. Du når oss på kundtjanst@arkenzoo.se alt. telefonnummer 010-4906255.