Villkor

 För fullständiga villkor för Arken Zoo Kundklubb se här. Utöver dessa tillkommer följande för dig som blir medlem som registrerad uppfödare:

  • För att registrera dig som hunduppfödare hos Arken Zoo ska du vara bosatt i Sverige och ha en registrerad kennel hos Svenska Kennelklubben (SKK). Det är obligatoriskt att ange ditt kennelnamn samt ditt uppfödarnummer hos SKK vid registrering. Uppföljning av kennelnamn görs av Arken Zoo innan du blir bekräftad som medlem i Uppfödarklubben.

  • För att registrera dig som kattuppfödare hos Arken Zoo ska du vara bosatt i Sverige och stamnamnet vara registrerat hos SVERAK eller likvärdig organisation. Det är obligatoriskt att ange stamnamnet vid registrering.

  • Arken Zoo förbehåller sig rätten att kontrollera riktigheten i lämnade uppgifter och vid behov avvisa en uppfödare om denne har lämnat falska uppgifter i strid med klubbens regler.

  • För att ta del av de rabatter du får som registrerad uppfödare måste du uppvisa giltig ID-handling vid samtliga köp. Rabatten är högst personlig och kan endast användas av dig som registrerad uppfödare. Görs inköp av andra personer i ditt hushåll, ska denne vara registrerad som parallellmedlem till dig som huvudmedlem. Arken Zoo förbehåller sig rätten att stänga av den som köper foder åt annans räkning samt vidta legala åtgärder för de skador och förluster Arken Zoo drabbas av genom brott mot dessa villkor.

  • De rabatter du får som registrerad uppfödare gäller på ordinarie priser och kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden. Du får fortfarande poäng på varje spenderad krona hos Arken Zoo.

  • Det är ditt ansvar som uppfödare att meddela oss vid födelse av en ny kull för uppdatering av ditt medlemskap. Observera att det endast är aktiva uppfödare som får ta del av våra uppfödarrabatter.

  • Är du medlem som hunduppfödare gäller eventuella rabatter endast på hundartiklar. Är du medlem som kattuppfödare gäller eventuella rabatter endast på kattartiklar.

  • Uppfödarklubben är även den helt kortlös och naturligtvis kostnadsfri.

  • Arken Zoo förbehåller sig rätten att ändra rabatter och villkor. Väsentliga förändringar bör meddelas minst en månad i förväg. Arken Zoo kommer alltid i största möjliga mån att rapportera förändringar i tid, men är inte ansvarig, om detta inte lyckas av någon anledning.

  • Arken Zoo förbehåller sig rätten att skicka information om uppfödarklubbskampanjer och nyheter via e-post till medlemmar. Medlemsregistret kommer inte att vidarebefordras.

Två nivåer av medlemskap

Passiva uppfödare

Som passiv uppfödare får man kampanjerbjudanden och klubberbjudanden riktade till uppfödare. Medlemmarna informeras om dessa kampanjer via klubbens hemsida och via e-post. För varje inköp tjänar du som medlem in bonus till ditt bonuskonto. Vi stämmer av ditt medlemskonto enligt kalenderkvartal och du kan få upp till 7 % bonus på dina inköp. Man får även möjligheten att delta på evenemang som arrangeras av Uppfödarklubben.

Aktiva uppfödare

Genom att meddela uppfödarklubben när uppfödaren får en kull så uppdateras medlemskapet till Aktiv uppfödare. Uppfödaren får då ta del av uppfödarrabatter i butik och på e-handel. Om en uppfödare ansöker om medlemskap i Uppfödarklubben och har haft en kull inom de senaste två åren så blir denne automatiskt registrerad som Aktiv uppfödare. Fördelarna man får som Aktiv uppfödare är giltiga i två år efter födelsen av kullen, i slutet av kalenderåret kommer uppfödaren sedan att ändras till Passiv uppfödare om denne inte anmäler födelse av en ny kull under denna tid. Uppfödaren meddelas personligen om denna ändring via e-post.

Back to top