Byta foder katt

Att byta foder kan vara en stressande upplevelse för både katter och deras ägare men är ofta något man någon gång måste gå igenom. Här följer råd och tips från oss om hur du gör för att ert foderbyte ska gå så bra som möjligt för din katt.

Vänj din katt gradvis vid den nya maten

När du ska byta foder är det viktigt att göra det långsamt och gradvis. Ett alltför snabbt foderbyte kan orsaka problem såsom kräkningar, gasbildning, diarré eller förstoppning. En anledning till varför du bör byta foder gradvis är att bakteriestammen i din katts mage kan förändras kraftigt av nytt foder. Bakteriekulturen måste få tid att anpassa sig till den nya födan.

Var uppmärksam på reaktioner

Vi rekommenderar att vara observant på din katts beteende under ett foderbyte. Alla katter är unika och kan reagera på olika sätt. Vår generella rekommendation om hur man bäst byter foder ska enbart ses som en vägledning. 

Om du ska byta foder till en kattunge som precis har skiljts från sin mamma/kull rekommenderar vi att du väntar 1 månad innan du genomför foderbytet, kombinationen av byte av miljö och foder riskerar att bli för mycket för din kattunge.

Fodermängd som behövs är individuell

Tänk på att den dagliga fodermängden för din katt är individuell. Använd rekommendationen som står på foderförpackningen men håll koll på din katts hull för att undvika över- eller undervikt.
Undvik att ge din katt matrester, annan mat, godis och liknande under foderbytet. Det riskerar att försvåra tillvänjningen av det nya fodret och därmed förlänga och försvåra foderbytet.

  • Dag 1-3: 25% nytt foder och 75% gammalt foder
  • Dag 4-7: 50% nytt foder och 50% gammalt foder
  • Dag 8-10: 75% nytt foder och 25% gammalt foder
  • Dag 11: 100% nytt foder

Ge bytet tid

Skulle det uppstå problem, sakta ned bytet och låt katten få längre tid att vänja sig vid det nya fodret. Kvarstår problemen, kontakta en veterinär.

  • Goda råd
  • Byta foder katt
  •