Byta foder hund

Dags att byta foder - så gör du!

Att byta foder kan vara en stressande upplevelse för både hundar och deras ägare men är ofta något man någon gång måste gå igenom.

Här följer råd och tips från oss om hur du gör för att ert foderbyte ska gå så bra som möjligt för din hund.

Vänj din hund gradvis vid den nya maten

När du ska byta foder är det viktigt att göra det långsamt och gradvis. Ett alltför snabbt foderbyte kan orsaka problem såsom kräkningar, gasbildning, diarré eller förstoppning. En anledning till varför du bör byta foder gradvis är att bakteriestammen i din hunds mage kan förändras kraftigt av nytt foder. Bakteriekulturen måste få tid att anpassa sig till den nya födan.

Var uppmärksam på reaktioner

Vi rekommenderar att vara observant på din hunds beteende under ett foderbyte. Alla hundar är unika och kan reagera på olika sätt. Vår generella rekommendation om hur man bäst byter foder ska enbart ses som en vägledning.

  • Dag 1-3: 25% nytt foder och 75% gammalt foder
  • Dag 4-7: 50% nytt foder och 50% gammalt foder
  • Dag 8-10: 75% nytt foder och 25% gammalt foder
  • Dag 11: 100% nytt foder

*andel av portionens vikt

Om du ska byta foder till en valp som precis har skiljts från sin mamma/kull rekommenderar vi att du väntar 1 månad innan du genomför foderbytet, kombinationen av byte av miljö och foder riskerar att bli för mycket för din valp.

Fodermängd som behövs är individuell

Tänk på att den dagliga fodermängden för din hund är individuell. Använd rekommendationen som står på foderförpackningen men håll koll på din hunds hull för att undvika över- eller undervikt.
Undvik att ge din hund matrester, annan mat, godis och liknande under foderbytet. Det riskerar att försvåra tillvänjningen av det nya fodret och därmed förlänga och försvåra foderbytet.

Ge bytet tid

Skulle det uppstå problem, sakta ned bytet och låt hunden få längre tid att vänja sig vid det nya fodret. Kvarstår problemen, kontakta en veterinär.

Byte från torrfoder till färskfoder

När du ska byta från torrfoder till färskfoder kan du under första veckan blanda i färskfodret tillsammans med det fodret din hund normalt äter. Öka inte fodergivan utan ersätt bara lite av torrfodret med färskfodret. För varje dag lägger du i lite mer färskfoder ochlite mindre torrfoder, denna övergångsperiod tar vanligtvis 1 – 2 veckor beroende på den enskilda varelsen.

I början av övergångsperioden finns en risk att din hund blir lös i magen, genom att förlänga övergångsperioden kan problemet försvinna. Anledningen till att din hund kan bli lös i magen är anpassningen från en bakteriefri kost till en naturlig kost med nyttiga bakterier som är viktiga både för matsmältnings-systemet och för immunförsvaret. Däremot är det viktigt att skilja på lös avföring och diarré, om din hund har den sistnämnda bör du kontakta en veterinär.

  • Goda råd
  • Byta foder hund
  •