Valpguide

Valpguide

Kan en ovaccinerad valp träffa andra hundar?

De flesta hundar i Sverige är vaccinerade. Om en vuxen hund är vaccinerad och inte har smittsamma sjukdomar, som diarré eller hosta, kan din valp umgås med den. Observera dock att alla vuxna hundar inte nödvändigtvis är tryggt sällskap för din valp. Alla individer är inte vänligt inställda till valpar. Trumpna tikar och hotfulla hanhundar kan ge din valp tråkiga erfarenheter som påverkar den negativt under den känsliga utvecklingsfasen. Därför lönar det sig att utnyttja sådana hundkontakter som du känner och som du vet är vänliga.

Storleken har betydelse – åtminstone vid hundträffar

Även en stor skillnad i storlek kan utgöra en risk, om den vuxna hunden är stor och vild. Valpen kan skada sig i den stojiga leken. Därför är det bäst att den får leka vilda lekar med hundar i samma storleksklass. Hundkontakter innebär alltid risker, men vanligen är fördelarna större än riskerna. Låt alltså din hund träffa andra hundar. Då lär den sig tala hund flytande och läsa olika hundars kroppsspråk. Att förstå kroppsspråket hos hundar som ser olika ut kan i fortsättningen minska risken för beteendeproblem!