Valpguide

Valpguide

Hur ska jag träna min valp?

Det finns otaliga svar på rubrikens fråga. Allt beror på vem du frågar. Men vem kan du egentligen lita på när Internet ger dig hundra olika svar på samma fråga? För att inte tala om människor du möter i rastgården, uppfödare och hundexperter på tv. Att det finns så många olika bud kan förvirra även en erfaren hundägare. Men svaret är inte så svårt som det kan verka. Den moderna beteendevetenskapen har undersökt djurs lärande i årtionden. De skolningsmetoder som bygger på vetenskap och fakta är trygga, vänliga och effektiva. Så, innan du beslutar dig för att följa ett råd, stanna upp och tänk efter.

  • Ta alltid reda på rådgivarens bakgrund. Även proffs behöver ibland uppdatera sina kunskaper.
  • Berömmelse och kändisskap gör inte nödvändigtvis en person till en kompetent hundtränare.
  • Fråga alltid rådgivaren vad åsikten grundar sig på. Bedöm därefter om rådet är värt att ta till sig.

Moderna, bevisat effektiva skolningsmetoder grundar sig inte på flockhierarki och går aldrig ut på att på något sätt skada eller skrämma hunden.