Kundvagn

Kundvagnen är tom.
#Goda råd för ditt smådjur#Kanin

Vaccinera din kanin

Varför bör man vaccinera sin kanin?

För att skydda sitt husdjur och samtidigt ta sitt ansvar som djurägare när det kommer till att hålla de smittsamma sjukdomar som finns i Sverige på en så låg nivå som möjligt, är det viktigt att man ser till att sin kanin vaccineras.Bra att känna till

Kaniner vaccineras vanligen mot Kaningulsot och kaninpest. Dessa sjukdomar orsakar snabb dödlighet om de bryter ut i en flock.

När ska man vaccinera?

Kaninen bör vaccineras när den är 5 veckor gamla och därefter årligen. De bör då få vaccination mot:

Kaningulsot (RVHD – Rabbit viral hemorrhagic disease) – en allvarlig och smittsam virussjukdom som överförs både vid direktkontakt men också indirekt från t ex urin och avföring. Har man flera kaniner, bör den sjuka kaninen isoleras och buren saneras noggrant för att förhindra att smittan sprids. Den klassiska sjukdomen kallas för RVHD1 och orsakar ett väldigt snabbt förlopp och är så gott som alltid dödlig. Dock verkar kaninungar under 2 månader gamla ha högre motståndskraft och blir därmed inte sjuka. Under senare år har sjukdomen komplicerats då ytterligare en variant har upptäckts – RVDH2. RVDH2 är också en dödlig sjukdom men har ett långsammare förlopp och unga kaniner verkar inte lika skyddade som mot RVDH1 utan förblir ofta friska men bärare av smittan.

Kom ihåg!

Till skillnad mot den vanliga vaccinationen måste man vaccinera mot RVHD2 två gånger om året. Vaccinationen får inte ges samtidigt som vaccination mot kaninpest.

Kaninpest (Myxomatos)- en allvarlig virussjukdom som ursprungligen fördes in i Europa för att få ner antalet vildkaniner. Sjukdomen kännetecknas av knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Svullnaderna kring ögonen gör att kaninen inte kan se och därför har svårt att hitta mat och därmed oftast svälter ihjäl. Sjukdomen förekommer framförallt på Gotland och i södra Sverige. Viruset kan smitta genom direktkontakt med smittat djur samt indirekt via t ex föda och via blodsugande insekter.

Varför ska man fortsätta att vaccinera sin kanin årligen?

Vaccinationer stimulerar kaninens immunförsvar att skapa ett så kallat immunologiskt minne mot det smittämne som orsakar sjukdomen. Olika vacciner "räcker" olika länge och anledningen till det är att immunförsvaret efter ett tag blir sämre på att känna igen den sjukdom som det är meningen att vaccinet ska skydda mot. Därför behövs booster-sprutor som påminner immunförsvaret igen.

Förebyggande åtgärder

Man kan tyvärr inte bota någon av sjukdomarna utan endast göra vissa förebyggande åtgärder för att skydda sin kanin.

  • Skydda kaninen mot stickande insekter genom att använd insektsnät

  • Håll rent inne hos kaninen genom rena och torra bäddar.

  • Vaccinera din kanin

  • Håll din kanin borta från vilda kaniner

  • Ge inte kaninen mat från ängar eller liknande där det finns vilda kaniner

  • Uppsök veterinär om din kanin verkar sjuk och isolera den från andra i flocken

Ut och resa?

Om du ska flytta utomlands eller resa utanför Sverige med din kanin bör du ta kontakt med Jordbruksverket för att få reda på vad som gäller.Lovisa Kallerhult
Lovisa Kallerhult
Behöver du hjälp?