Avmaskning katt

Hur ofta ska katten avmaskas? Detta är en fråga som många djurägare ställer sig och när och hur ofta du ska avmaska din fyrbenta vän beror mycket på hur kattens omgivning ser ut. Förr råddes kattägare att avmaska sina djur regelbundet men detta rekommenderas inte längre. Avmaskar du din katt regelbundet utan att veta om djuret lider av exempelvis spolmask, som är den vanligaste inälvsparasiten i Sverige, kan maskarna bli resistenta mot avmaskningsmedlet. Visar det sig sedan i framtiden att din katt faktiskt har drabbats av spolmask, bandmask eller dvärgbandmask kommer inte avmaskningsmedlet att bita på parasiterna.

Avföringsprov avslöjar mask

För att vara säker på att du behöver avmaska din katt rekommenderas det idag att du besöker en veterinär som tar ett avföringsprov, eller själv tar ett prov på djurets avföring och skickar in till Vidilab, Statens Veterinärmedicinska Anstalt. 
Många apotek säljer enkla och pedagogiska kit som innehåller allt du behöver för att ta ett avföringsprov på ditt husdjur. Instruktioner, spatel, provrör och följesedel medföljer ofta i kitet, och priset inkluderar analys hos Vidilab. I många fall analyseras det inskickade avföringsprovet redan samma dag som det når Vidilab, och sedan skickar myndigheten provresultatet till dig redan nästa dag via mejl eller post. 
Den enda nackdelen med det färdiga testkitet är att analysen inte inkluderar kontroll av bandmask. För denna typ av mask krävs en annan typ av analys, du kan rådgöra med din veterinär om du oroar dig för att din katt lider av denna mask.

Välj rätt avmaskningsmedel

När du fastställt att din katt har mask, antingen via av ett positivt provresultat eller på grund av att djuret vistats på platser där mask upptäckts, är det dags att välja avmaskningsmedel. Vissa läkemedel ges som en engångsdos medan andra ska tas tre dagar i rad, storlek och pris varierar mellan olika preparat. För att minimera risken att parasiterna blir motståndskraftiga mot medicinen ska du välja ett avmaskningsmedel som endast attackerar den specifika maskart som ditt djur lider av. Att ge katten ett läkemedel mot bandmask när den egentligen lider av spolmask är inte att rekommendera. 

Det är också viktigt att du ger din katt rätt mängd avmaskningsmedel för en effektiv behandling. Hur du ska dosera avmaskningsmedlet står angivet i produktbeskrivningen och dosen baseras ofta på hur mycket djuret väger. Har du en kattunge som ska avmaskas flera gånger i rad rekommenderar vi att du använder samma läkemedel vid samtliga avmaskningar för bästa resultat. Vi förstår att skyddsinstinkten är stark hos kattägare, men kom ihåg att inte avmaska djuret för säkerhets skull, då gör du mer skada än nytta.

  • Goda råd
  • Avmaskning katt
  •