Till startsidan för Arken Zoo Veterinärkliniker

Vaccination

Vaccinera ditt husdjur

Av samma anledning som vi vaccinerar oss själva mot farliga sjukdomar som smittar mellan människor ska våra husdjur vaccineras mot sina virusinfektioner.

Vaccinationer & förkylningar

Precis som hos människor tenderar vissa sjukdomar att spridas snabbare på hösten och vintern. Hos hundar är tex kennelhostan något som brukar debutera under sensommaren eller tidig höst. Vanliga förkylningar förekommer också hos våra husdjur. Nedan följer en kort introduktion till varför vi bör vaccinera våra husdjur, mot vad, hur ofta samt symtom på den vanliga förkylningen.

Varför vaccinerar vi våra husdjur?

Den största anledningen till att vi vaccinerar våra husdjur är för att främja djurskyddet. Med vaccin minskar vi smittrisken i våra populationer och minimerar risken för sjukdom och lidande. Anledningen till att sjukdomar vi vaccinerar mot är så ovanliga är just för att de flesta tar sitt ansvar och vaccinerar sina husdjur. En risk med öppnare gränser mellan länder är att vi kan få in sjukdomar som till exempel rabies och valpsjuka som idag inte finns i Sverige, sjukdomar som även kan utgöra ett hot mot oss människor.

Infektionssjukdomar som till exempel kattpest och parvo finns runt omkring oss i vår natur. Om tillräckligt många individer är ovaccinerade i en population kan dessa infektioner spridas snabbt med hög dödlighet som följd. Just därför är det viktigt att vaccinera sitt djur redan när det är ungt, eftersom unga djur är väldigt infektionskänsliga när mammans antikroppar börjar försvinna vid 8-12 veckors ålder.

När bör man inte vaccinera?

Ett husdjur som ska vaccineras ska vara friskt. Djuret får alltså inte ha en pågående infektionssjukdom, vara undernärt eller gå på någon medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret. Är du osäker? Rådfråga din veterinär. Dräktiga djur ska helst inte vaccineras under själva dräktigheten. Om man anser det absolut nödvändigt ska man i så fall begränsa det till vacciner som är säkerställt ofarligt för dräktiga djur.

Vaccination hund

I regel är din valp avmaskad och vaccinerad när du hämtar hem den från uppfödaren. Efter det tar ditt ansvar vid. När valpen är 13 veckor är det dags för nästa vaccination, en påfyllnadsdos. Därefter är det dags igen när valpen är 1 år. Många veterinärer passar på att även vaccinera mot kennelhosta, trots att den sjukdomen sällan är livshotande.

När ni klarat av de tre första vaccinationerna (8v, 12 v, 12 mån) beror hundens fortsatta behov av vaccinationer på smittläge och på hundens kontakt med andra hundar. Vill du delta i tävlingar och prov med hunden ska den ha ett vaccinationsskydd mot valpsjuka som inte är äldre än 4 år. Om du ska ha din hund på hundhotell eller hunddagis är det oftast krav på vaccination mot kennelhosta. Vaccination mot kennelhosta tas varje år medan vaccination mot valpsjuka, parvo och hepatit tas vart tredje år.

Vaccination katt

Det går att vaccinera katter mot kattpest och kattsnuva/kattinfluensa. Det finns även olika tilläggsvaccin mot till exempel rabies och klamydia. Kattpest är en mycket smittsam virussjukdom som ger ihållande kräkningar, sprutande diarré och feber. Den leder ofta till döden för en ovaccinerad katt. Därför bör alla katter, även innekatter, vaccineras mot kattpest. Kattpest smittar via andra katter och avföring. I olyckliga fall kan det vara du som drar in smittan till din innekatt via skorna. Risk för smitta finns även vid veterinärbesök och på kattpensionat.

Om din katt ska delta i utställningar rekommenderar man vaccination mot kattsnuva/kattinfluensa. Detta vaccin är tyvärr inte lika effektivt som kattpestvaccinet men katter som drabbas av kattsnuva trots vaccination får lindrigare symtom än de som är ovaccinerade. Kattsnuva är betydligt vanligare än kattpest, varför många väljer att vaccinera mot det. Katter ska vaccineras första gången vid 8-9 veckors ålder och ännu en gång tre till fyra veckor senare. Därefter bör katten vanligen vaccineras vart tredje år men det beror på vilken sorts vaccin kliniken använder. Vissa vaccinationstillverkare rekommenderar årlig vaccination. Precis som hos hund vaccinerar man oftast mot både kattpest och kattsnuva när katten är 8 veckor, 12 veckor och sedan vid 1 års ålder. Därefter vaccineras katten mot kattsnuva varje år och mot kattpest vart tredje år.

En vanlig förkylning då?

De vanligaste symtomen på förkylning hos hund är att den kanske annars väldigt pigga hunden är trött och hängig, med röda och lite irriterande ögon. Som med förkylningar hos människor får även hundar ofta hosta, rinnig näsa, nedsatt hunger och dålig andedräkt. På grund av klådan i halsen och halsmandlarna kan hundar ibland börja äta gräs eller andra saker som råder bot på klådan. Vissa hundar sätter i sig vad som helst eller gnuggar halsen och slickar på mattor och möbler. Se upp så att inget svårsmält föremål åker ner, vissa saker kan både ge upphov till andnöd men också fastna i magen eller tarmarna. Tillskillnad från en bakteriell sjukdom så är boven i förkylningens drama ett virus och kan alltså inte behandlas på något annat sätt än symtomatiskt. Uppsök veterinär om hunden har feber, är väldigt hängig, inte vill äta, verkar ha ont eller hostar mycket. Det finns flera saker man kan göra för att lindra symtomen medan kroppen jobbar på att bli frisk från viruset.

Viktigt med vaccination

Det är som sagt väldigt viktigt att vaccinera våra husdjur så att de håller sig friska. Ta inte för givet att din valp eller kattunge är vaccinerad innan du hämtar den utan begär att få ett vaccinationsintyg från behandlande veterinär och tänk på att det är ditt ansvar när du väl hämtat hem din nya vän att hålla vaccinationerna uppdaterade. En vanlig förkylning är oftast inte farlig om inte djuret är mycket ungt eller mycket gammalt eller sjuk dessförinnan. Rådfråga din veterinär om du känner dig osäker.