Till startsidan för Arken Zoo Veterinärkliniker

Sjukvård

När ett djur är sjukt gör veterinären först en klinisk undersökning, bla lyssnar man på hjärta, lungor och känner igenom djuret, förhör sig om sjukdomsförlopp, tidigare sjukdomar, ev mediciner som man ger sitt djur etc. Dina iakttagelser som djurägare är också en viktig pusselbit för att veterinären ska kunna säkerställa rätt diagnos. Allt detta lägger grunden för vilka diagnostiska tester och undersökningar som bör göras för att hitta vad som orsakar sjukdomssymtomen och hur det eventuellt bör behandlas. Ibland krävs bara ett recept, i andra fall operation eller stationärvård med behandling på kliniken. Att ha sitt djur försäkrat ger goda förutsättningar för att kunna ge den vård som behövs.