Till startsidan för Arken Zoo Veterinärkliniker

Kirurgi

Våra kliniker har välutrustade operationsavdelningar där vi kan hjälpa till med allt från enklare åtgärder, som till exempel operation av små knölar i huden, till mer avancerad kirurgi som bortoperation av juvertumörer eller att operera ut urinstenar. Vi utför även kastrering av hundar, katter och kaniner.

Operationerna kan utföras på antingen lugnande medicin/sedering eller full narkos. Inför operationen behöver ditt djur oftast fasta (detta gäller ej kaniner) för att förhindra illamående och kräkning. Inför besöket kan du också bli ombedd att bada ditt djur dagen innan operationen för att minska risken för infektion.

Det kan variera vilka olika kirurgiska ingrepp som utförs på klinikerna, se varje kliniks sida för mer information.