Till startsidan för Arken Zoo Veterinärkliniker

Hälsovård

Håll ditt husdjur friskt och hälsosamt.

Förebyggande hälsovård och -undersökningar blir allt vanligare för våra husdjur. Det kan vara till stor nytta att upptäcka sjukdomar och skador i ett tidigt stadium, för att skydda både djuret från onödigt lidande och dig som djurägare från onödligt stora kostnader.

Vid en hälsoundersökning gör veterinären en klinisk undersökning av ditt djur, där man lyssnar på hjärta och lungor, tittar på tänder, öron, ögon och slemhinnor samt känner igenom lymfknutor samt ben och leder. På en tik känner man också efter juvertumörer. Vid hälsoundersökning av äldre djur brukar man rekommendera att man också tar blodprover och tittar efter tecken på sjukdom, vanliga blodprover är blodsocker, lever- och njurvärden. Ibland tar man också blodbild (hematologi) och/eller tittar på ett urinprov.

Förebyggande hälsovård kan också vara att komma på en munhåleundersökning, där man tittar på ditt djurs tänder och bedömer om det finns behov av tandvård, samt lyssnar på hjärta och lungor. Detta kan vara extra viktigt om man har ett djur som redan haft besvär med tänderna eller om det är av en ras som ofta har tandbesvär eller tandsjukdomar. På de kliniker där vi utför tandvård kan du också få ett kostnadsförslag för en eventuell tandåtgärd.