Till startsidan för Arken Zoo Veterinärkliniker

Exotiska djur

Exotiska djur – kanin, marsvin, iller, råtta och mus

De djur som vi kallar för exotiska djur är bland annat våra gnagare, fåglar och reptiler. De flesta djurkliniker tar emot gnagare och mindre sällskapsfåglar för enklare åtgärder och sjukdomsutredningar men för mer avancerad vård kan man kontakta en specialistklinik. Många av våra kliniker har veterinärer och personal med både erfarenhet och intresse för exotiska djur och hjälper er gärna med tips och råd gällande de mindre fyrbenta vännerna.

För rådgivning kring skötsel av exotiska djur har personalen inne på ArkenZoo både erfarenhet och en mängd olika foder, burar och övriga saker som man kan behöva. Passa gärna på att kika in i våra butiker om ni är på jakt efter något nytt till er gnagare eller fågel. Nedan följer lite viktig information om vaccination och olika sjukdomar hos kanin och iller som är de vanligaste exotiska djuren som man behandlar förebyggande med vaccinationer. Hör gärna av dig till din Vettrisklinik om du vill ha mer information eller vill boka en tid!

Varför bör man vaccinera sin kanin eller iller?

För att skydda sitt husdjur och samtidigt ta sitt ansvar som djurägare när det kommer till att hålla de smittsamma sjukdomar som finns i Sverige på en så låg nivå som möjligt, är det viktigt att man ser till att sin kanin eller iller vaccineras.

Bra att känna till

Kaniner vaccineras vanligen mot gulsot och kaninpest. Dessa sjukdomar orsakar snabb dödlighet om de bryter ut i en flock. Illrar vaccineras framför allt mot valpsjuka precis som hund då det är en mycket farlig sjukdom med hög dödlighet. För att få resa med sin iller måste man även vaccinera den mot rabies.

När ska man vaccinera?

Kaninen bör vaccineras när den är 5 veckor gamla och därefter årligen. De bör då få vaccination mot: Gulsot (RVHD – Rabbit viral hemorrhagic disease) – en allvarlig och smittsam virussjukdom som överförs både vid direktkontakt men också indirekt från tex urin och avföring. Har man flera kaniner, bör den sjuka kaninen isoleras och buren saneras noggrant för att förhindra att smittan sprids. Den klassiska sjukdomen kallas för RVHD1 och orsakar ett väldigt snabbt förlopp och är så gott som alltid dödlig. Dock verkar kaninungar under 2 månader gamla vara resistenta och blir därmed inte sjuka. Under senare år har sjukdomen komplicerats då ytterligare en variant har upptäckts – RVDH2. RVDH2 är också en dödlig sjukdom men har ett långsammare förlopp och unga kaniner verkar inte lika skyddade som mot RVDH1 utan förblir ofta friska men bärare av smittan.

Till skillnad mot den vanliga vaccinationen måste man vaccinera mot RVHD2 2 gånger per år och får inte ges samtidigt som vaccinationen mot kaninpest. Kaninpest (Myxomatos)- en allvarlig virussjukdom som ursprungligen fördes in i Europa för att få ner antalet vildkaniner. Sjukdomen kännetecknas av knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Svullnaderna kring ögonen gör att kaninen inte kan se och därför har svårt att hitta mat och därmed oftast svälter ihjäl. Sjukdomen förekommer framförallt på Gotland och i södra Sverige. Viruset kan smitta genom direktkontakt med smittat djur samt indirekt via tex föda och via blodsugande insekter. Man kan tyvärr inte bota någon av sjukdomarna utan endast göra vissa förebyggande åtgärder för att skydda sin kanin.

  • Skydda kaninen mot stickande insekter genom att använd insektsnät
  • Håll rent inne hos kaninen genom rena och torra bäddar.
  • Vaccinera din kanin
  • Håll din kanin borta från vilda kaniner
  • Ge inte kaninen mat från ängar eller liknande där det finns vilda kaniner
  • Uppsök veterinär om din kanin verkar sjuk och isolera den från andra i flocken

Illrar kan som sagt, precis som hund, insjukna i valpsjuka. Sjukdomen som orsakar en allvarlig luftvägsinfektion och även neurologiska symptom är en mycket farlig sjukdom hos iller, framför allt då den alltid är dödlig. Valpsjuka, precis som många farliga sjukdomar, så förekommer den för närvarande inte i Sverige. Detta är till stor del tack vare att vi fortsätter att vaccinera både hundar och illrar, för att minska risken för att sjukdomen ska kunna få fäste i landet. Visste du att även en illerbebis kallas för valp? En valp efter en vaccinerad hona vaccineras vid 10 veckors ålder och därefter en gång varje år. Om mamman inte var vaccinerad börjar man vaccinera valpen något tidigare och sedan ge en så kallad boosterdos efter 4-6 veckor, och därefter varje år. Dräktiga och digivande honor bör man dock inte vaccinera. Det händer att enstaka illrar kan reagera allergiskt mot ett vaccin. Illern bör därför stanna kvar på kliniken under ca 30 minuter efter vaccinationen, för att kunna få snabb hjälp om en reaktion sker.

UT OCH RESA?

Om du ska flytta utomlands eller resa utanför Sverige med din kanin eller iller bör du ta kontakt med Jordbruksverket för att få reda på vad som gäller.
www.jordbruksverket.se