Är du en aktör inom Sveriges föreningsliv för husdjur? Sök sponsring av Arken Zoo här!

Sveriges föreningsliv för husdjur är mycket aktivt och Arken Zoo tycker detta är fantastiskt!
Därför vill vi gärna vara med och hjälpa till att upprätthålla detta. Vi söker ständigt efter seriösa aktörer som verkar på den lokala såväl som på den nationella marknaden. 


Sponsring är ett affärsmässigt utbyte och förutsätter motprestationer som på ett rimligt sätt balanserar insatsen. 

Vi förväntar oss:

 • När vi sponsrar med foder, förväntas exklusivitet. Inga andra hund- eller kattfoder än de vi sponsrar med får förekomma i sammanhanget, aktiviteten eller marknadsföringen kring den.
   
 • Arken Zoos logotyp ska publiceras på startsidan av er webbplats samt på en eventuell eventsida, åtminstone två veckor före aktiviteten och får tas bort tidigast två veckor efter aktiviteten. 

 • Logotypen ska vara länkad till www.arkenzoo.se.
   
 • Om någon tryckt katalog/PM görs för arrangemanget får Arken Zoo kostnadsfritt synas däri, (svartvitt eller färg, beroende på publikation). Om en katalog/PM inte produceras men resultatlista tas fram efter eventet, ska relevant logotyp tryckas därpå istället/också. Har arrangören en medlemstidning eller liknande till deltagare/medlemmar, får Arken Zoo en gratis helsida med annonsutrymme, antingen i svartvitt eller färg, beroende på publikationens utformning. Arken Zoo levererar alltid färdigt annonsmaterial till, av arrangör, angiven e-postadress. Om det i medlemstidningen görs en artikel om en aktivitet Arken Zoo sponsrat, ska Arken Zoo nämnas i artikeln.

 • Arrangören är ansvarig för att det material som Arken Zoo delgivit presenteras och synliggörs på plats samt att Arken Zoo synliggörs vid prisutdelningen och i beskrivningen. Arrangören tar fotografier som visar Arken Zoos sponsring och dess synlighet samt så ska logotypen visas som en markör på ex. beachflaggor eller affischer. Arken Zoo har rätt till försäljnings- eller marknadsföringsutrymme under händelsen utan extra kostnad. Om villkoren inte uppfylls, har Arken Zoo rätt att fakturera för de produkter som skänkts till arrangören för sponsring. En kort sammanfattning av arrangemanget ska mailas till sponsring@arkenzoo.se senaste en vecka efter aktiviteten ägt rum.

 

Arken Zoo åtar sig att:

 • Efter gemensam överenskommelse försäkra arrangören om att sponsringen finns i överenskommen butik för upphämtning av arrangör, samt att underrätta butiken om arrangörens ankomst. Vi återkommer till angiven kontaktperson endast via e-post om sponsringsförfrågan har godkänts. 
Villkor för ansökan:
 
 • Ansök senast 1 månad före arrangemanget. Ju tidigare du ansöker, desto större är era chanser.
   
 • Ange vilken typ av arrangemang (Valputställning, Agility osv.) samt datum då det kommer äga rum. 

 • Ange ort samt plats och er närmsta Arken Zoo-butik (Tänk på att denna butik kan bli plats för upphämtning). Uppskatta antalet deltagande djur, samt klasser (om flera).
   
 • Ange vad ni önskar sponsring av (Exempel: Foder till vinnare, Presentkort, leksaker, godis etc.)
   
 • Som alltid efterfrågar vi gärna era övriga åsikter och idéer.
   
 • Ange var vår logotyp kommer synas, i tryckt såväl som i digitalt material. (Ange storlek på ev. annonser i er medlemstidning, PM, resultatlista osv. Samt om det ska sändas in i svartvitt eller färg och när ni senast behöver ha materialet.) Ange om Arken Zoo är den enda sponsorn för arrangemanget, om inte, vilka fler potentiella sponsorer har ni?

Back to top