Hund - Munkorgar

Munkorg kan vara en trygghet för dig och din hund En munkorg kan vara ett användbart tillbehör i en del hundsituationer. Om du har en osäker hund som behöver tas till veterinären, är munkorgen en trygghet för både veterinären, dig och din hund. Munkorgen kan även vara praktisk om du har en hund som äter det mesta från marken under promenaden; det finns saker som hundar inte bör få i sig. Om du vänjer din hund vid munkorg tidigt, och ser till att den förknippas med någonting trevligt och inte en Visa fortsättningen

Munkorg kan vara en trygghet för dig och din hund

En munkorg kan vara ett användbart tillbehör i en del hundsituationer. Om du har en osäker hund som behöver tas till veterinären, är munkorgen en trygghet för både veterinären, dig och din hund. Munkorgen kan även vara praktisk om du har en hund som äter det mesta från marken under promenaden; det finns saker som hundar inte bör få i sig. Om du vänjer din hund vid munkorg tidigt, och ser till att den förknippas med någonting trevligt och inte enbart veterinärbesök eller andra kanske mindre uppskattade situationer, ska du se att din hund tar munkorgen med ro. Öva hemma i lugn och ro, och använd endast munkorgen korta stunder!

Situationer där en munkorg kan vara användbar 

  • Vid veterinärbesök, bussresor eller andra situationer där din hund kan bli osäker
  • Vid kloklippning om din hund tycker att det är obehagligt 
  • Under promenaden för att förhindra att din hund får i sig olämpliga saker

En munkorg ska endast användas under speciella situationer och hunden ska hållas under uppsikt då den bär munkorg. Använd munkorgen med sunt förnuft, och rådfråga gärna en hundkunnig person om du känner dig osäker. Om den används på rätt sätt kan munkorgen vara ett bra tillbehör, även ur hundens synvinkel.

Inga produkter hittades.