Vaccinera din katt

Att vaccinera sig mot farliga och smittsamma sjukdomar är självklart för de flesta människor. Lika självklart ska det vara att vaccinera våra husdjur. På så sätt undviker vi sjukdomar, onödigt lidande och att smittor sprids vidare. Anledningen till att de sjukdomar vi vaccinerar mot är så pass ovanliga är just för att de flesta vaccinerar sina husdjur. 

Katter vaccineras första gången vid 8-9 veckors ålder och andra gången tre till fyra veckor senare. Därefter är det dags igen vid 1 års ålder.

Katter vaccineras mot:

  • Kattpest: en allvarlig mag- och tarminfektion med hög dödlighet
  • Kattsnuva: kan orsaka hosta, feber, förkylning, blåsor i munnen och ögoninfektioner
  • Det finns även tilläggsvaccin mot t ex. rabies och klamydia. Hör med din veterinär

Efter 1 års-vaccinationen ska katten vaccineras antingen varje eller vart tredje år beroende på vilken sorts vaccin din veterinärklinik använder. Vanligtvis vaccinerar man mot kattsnuva varje år och mot kattpest vart tredje.

Kom ihåg! Även innekatter måste vaccineras. Kattpest sprids nämligen via andra katter och avföring och vi människor kan råka få med oss sjukdomen hem via våra ytterskor. Risk för smitta finns även vid veterinärbesök och på kattpensionat.

När ska man inte vaccinera sitt husdjur?

Det är viktigt att ett husdjur som ska vaccineras är friskt. Alltså får djuret inte ha pågående infektionssjukdomar, vara undernärt eller under medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret. Är du osäker? Rådfråga din veterinär.

Helst ska man heller inte vaccinera dräktiga djur. Skulle det vara absolut nödvändigt så ska man begränsa det till vacciner som är säkerställt ofarliga för dräktiga djur.

Denna text är framtagen och skriven i samarbete med Vettris. Hitta din närmsta Vettris-klinik på vettris.se 

Back to top