Lär dig att tolka kattspråk - del 1

Kattens språk 1Liksom alla andra djur reagerar katten på sin omgivning på ett instinktivt sätt. Men katter är också intelligenta djur som är förmögna att lösa problem. Generellt är inte katter ett djur som tycker om att arbeta, till skillnad från hunden som ofta används som tjänstedjur, men katten kan mycket väl lära sig att hoppa upp på ett handtag för att öppna en dörr. Då gör den dock det för eget syfte, att den faktiskt vill komma in i det stängda rummet. 

Så varför spinner katten? Varför skjuter den rygg och piskar med svansen? Hur tolkar jag kattspråk?


En piskande svans och vasst fräsande signalerar aggressivitet i kattspråk. Likaså lägger katten öronen bakåt och kröker rygg i hotfulla situationer. Av dessa anledningar missuppfattar hundar och katter varandra, eftersom hunden med en viftande svans, krökt rygg och bakåtliggande öron signalerar fredlighet och önskan om lek.
Genom fräsandet varnar katten och den krökta ryggen gör att motståndaren upplever katten som större.
Om bara svansspetsen på katten rör sig brukar det vara i upphetsning inför en jakt medan en rakt uppstående svans signalerar en glad katt. Katten har svansen väldigt sänkt när den är orolig och håller sig avvaktande. Är katten rent av undergiven håller den svansen tätt nästan in under kroppen.

När katten känner sig uppgiven och inser att den inte rår på motståndaren kan den välja att krypa ihop med tassarna tätt runt kroppen. Svansen lägger katten också gärna tätt intill sig, men man kan se en viss anspänning i en trummande svansspets. Kanske funderar katten i detta läget om det är bättre att fly än illa fäkta?

Klapprande tänder är också ett jaktbeteende i kattspråket. Katten simulerar det dödande bett den gör vid en attack. För en tamkatt kan så lite som en fluga ge upphov till klapprandet.

Ett annat ganska märkligt ansiktsuttryck är när katten rynkar nosen på ett speciellt sätt som kallas för flema. Då har katten mest troligt fått korn på en väldigt behaglig doft.

Om blickar kunde döda... Katten stirrar gärna ut sin motståndare. Det kan vara en skenmanöver när katten känner sig hotad och gör sig lite tuffare än vad den i själva verket är. Ögonen kan också signalera att katten är rädd om de är vitt uppspärrade med stora pupiller.

När katten är nöjd spinner den. Dock kan katter även spinna då de är rädda. Även födande honor kan spinna. Då har spinnandet till uppgift att lugna katten själv. Ett annat tecken på välbehag är när katten trampar med tassarna på sin ägare. Det härstammar från när kattungen diade sin mamma och på samma vis trampade med tassarna mot mamman för att stimulera mjölkflödet.
Ett annat sätt som katten signalerar välbefinnande på är att kisa med ögonen. Man kan se det som att katten helt enkelt ler med ögonen.

Back to top