Vaccinera ditt husdjur

 

Vi människor är vana vid att vaccinera oss mot farliga sjukdomar som är smittosamma. Av samma anledning ska även våra husdjur vaccineras mot virusinfektioner; för att undvika sjukdom, onödigt lidande och att de sprider smittor vidare till andra djur. Genom att vaccinera ditt husdjur bidrar du till att öka djurskyddet och att höja djurens status. Det finns särskilda vaccinationsprogram för både hund, katt och kanin. I denna artikel har vi samlat bra och viktig information om vaccination, och varför det är så viktigt att vi är noggranna med att vaccinera våra husdjur.

Vaccinera mot sjukdomar som finns i Sverige - och mot de som inte gör det

Det är viktigt att vaccinera djuren både mot de sjukdomar som finns i Sverige idag och mot de som inte gör det, till exempel rabies. Med de öppna gränser som råder för resande djur, skulle sjukdomar snabbt spridas och få fäste om inte våra svenska djur varit så smittskyddade som de är.

Andra infektionssjukdomar, som till exempel kattpest, finns runt omkring oss i vår natur. Om tillräckligt många individer är ovaccinerade i en population, sprids dessa infektioner snabbt med hög dödlighet som följd. Det är viktigt att man börjar vaccinera sitt djur redan när djuret är ungt, eftersom det blir väldigt infektionskänsligt när mammans antikroppar börjar försvinna vid 8-12 veckors ålder.

 

Vaccinera din hund

Valpar vaccineras vid vid 8 och 12 veckors ålder, samt då de är 1 år gamla. Då vaccineras de mot:

  •  Parvovirus - en allvarlig mag- och tarminfektion med hög dödlighet.

  • Valpsjukaen dödlig sjukdom, men tack vare en utbredd vaccination är det ovanligt att våra svenska hundar insjuknar.

  • HCC - en allvarlig leversjukdom.

  • Många vaccineras också mot kennelhosta som ger influensaliknande symptom med hosta, men som inte är farligt för i övrigt friska djur.

Valpsjuka, parvo och HCC vaccineras sedan med 3 års intervall, kennelhosta måste hunden vaccineras mot årligen för bästa resultat. För de som vill slippa sprutor kan Kennelhostevaccin ges via ett par droppar i nosen, dessa droppar ger dessutom bättre immunitet än sprutvaccinet. Herpes är ett virus som orsakar aborter samt hög dödlighet hos nyfödda valpar. Sjukdomen kan spridas på flera sätt: via luftburet nossekret, via parning och från modern till valpen vid födseln.

 

Vaccinera din katt

Kattungar vaccineras vid 8 och 12 veckors ålder, samt då de är 1 år gamla. Då vaccineras de mot:

  • Kattpest (parvo) - en allvarlig mag- och tarminfektion med hög dödlighet

  • kattsnuva/kattinfluensa - utgörs av flera olika virus som kan orsaka hosta, feber, förkylning, blåsor i munnen och ögoninfektioner.

Kattpest vaccineras sedan med högst 3 års intervall, kattsnuva måste vaccineras årligen för bästa resultat.  Tänk på att din katt måste vaccineras även om det är en innekatt, eftersom parvovirus kan följa med in i hemmet utifrån via t.ex. skor.

Vaccinera din kanin

Kaniner vaccineras mot gulsot och kaninpest, som orsakar snabb dödlighet om de bryter ut i en flock. Kaniner kan vaccineras från 5 veckors ålder och därefter årligen.

 

Lite mer om vaccination

Vid vaccination ska ditt djur vara friskt, dvs. inte ha en pågående infektionssjukdom, vara undernärd eller stå på någon medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret. De flesta vaccinationer kan ges även om ditt husdjur är dräktigt, men hör med din Vettris veterinärklinik för att vara på den säkra sidan.

Om du ska resa utomlands tillsammans med ditt djur så ska djuret vara vaccinerat mot rabies och valpsjuka. Vaccinationerna ska även vara införda i ett pass som du får utfärdat hos din veterinär innan avresa. Vaccinationskraven för rabies kan skilja sig åt mellan olika länder, du kan kontakta landets ambassad för att få reda på vad som gäller för just det land ni ska besöka. Tänk på att vissa länder även kräver avmaskning mot echinococcus (rävens dvärgbandmask). Glöm inte att ditt djur alltid måste ha giltigt rabiesvaccin för att få återvända hem till Sverige igen. Vill du veta mer om hur Sveriges regler för resande djur ser ut, så kan du läsa om dessa på Jordbruksverkets hemsida.

 

Det är jätteviktigt att vara noggrann med att vaccinera sina husdjur, så att våra älskade hundar, katter och kaniner får hålla sig friska! 

Vänd dig till din närmaste Vettrisklinikså får du veta hur just ditt djur ska vaccineras för att undvika farliga sjukdomar.

 

Denna text är framtagen och skriven tillsammans med Vettris.  Läs mer om Vettris på www.vettris.se.

Back to top