Hunden tuggar sönder - tips och råd

HundenbitersönderEn del hundar biter sönder saker i syfte att få mer uppmärksamhet. När hunden tar något den vet inte är tillåtet, som till exempel en finsko, kudde eller teknikpryl, ger du ofta all din uppmärksamhet när du försöker stoppa den från att tugga sönder din ägodel. Att du blir arg och kanske till och med skriker åt din hund bryr den sig inte om, den gillar att vara i fokus och kommer att upprepa beteendet om du inte sätter stopp för det. 

När hunden tuggar sönder saker - här får du tips:


Oavsett om du har en valp eller en vuxen hund gäller det att bryta uppmärksamhetsmönstret. Så fort hunden får tag i en förbjuden ägodel och börjar tugga på den kan du prova att ignorera den totalt. Det är viktigt att ditt kroppsspråk är stilla och att du tydligt vänder hunden ryggen och går ifrån den. 

Du kan även tillämpa en annan avledande manöver genom att ägna din fulla uppmärksamhet åt något annat exempelvis en bitleksak. Hunden kommer så småningom undra vad du tycker är så intressant och överge bitandet för att se vad du gör, detta är dock en metod som är mest effektiv på valpar. Är hunden äldre och det bitande beteende fortfarande starkt, kan du prova en mer fysisk teknik som går ut på att du tydligt säger ”Nej!”, och håller hunden ifrån dig genom att: 

• Sträcka ut din arm, om hunden är kopplad, och hålla kopplet kort så att hunden inte når dig
• Binda fast hunden vid något lämpligt föremål och gå några demonstrativa steg ifrån den
• Greppa milt om hundens nackskinn och föra ner den i sittande position. Detta för att poängtera att den får mer uppmärksamhet om den lugnar ner sig
• Föra in hunden i ett angränsande rum och avskärma den från dig med ett galler. Poängen är att hunden ska se dig men inte komma åt dig

Det finns många andra orsaker till att hundar biter och tuggar sönder saker. Fungerar inte några av de tekniker vi nämnt ovan kan bitandet bero på något av följande:

• Hunden har svårt att koppla av 
• Hunden kanske egentligen försöker valla dig och familjen
• Hunden är understimulerad
• Den får bara din fullständiga uppmärksamhet då den faktiskt gör något otillåtet

Alla hundar är olika och det kan krävas olika stora insatser från dig som ägare för att få bukt med problemet, men det kommer vara värt det i slutändan och din hund kommer må mycket bättre.

Ge inte upp!

Hundenbitersönder2

Back to top